สุดยอด!! ตาวัย 78 ปี ประดิษฐ์ “วัวเทียมเกวียน" จิ๋วจำลอง กลายเป็นสินค้าโอทอประดับ 4 ดาว12 ก.ย. 2564, 16:14

สุดยอด!! ตาวัย 78 ปี ประดิษฐ์ “วัวเทียมเกวียน" จิ๋วจำลอง กลายเป็นสินค้าโอทอประดับ 4 ดาว


สำหรับ "วัวเทียมเกวียน" ในอดีตชาวบ้านใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงงานด้านการเกษตรและการบรรทุกขนส่ง ซึ่งนับวันเริ่มไม่มีให้เห็นและหายไป โดย นายสงคราม อายุ 78 ปี ประธานกลุ่มหัตถกรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้เห็น จึงใช้ความสามารถหลากหลายในเชิงช่างและหัตถกรรมพื้นบ้าน นำเศษไม้มาประดิษฐ์เป็นวัวเทียมเกวียนจิ๋วจำลองเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าที่สนใจ 

นอกจากนี้ด้วยความที่ นายสงคราม ได้ทุ่มเทรังสรรค์ วัวเทียมเกวียนจิ๋วจำลอง ได้ผลงานมีความประณีตสวยงามสุดๆ  ทำให้ได้รับรางวัลสินค้าโอทอป ระดับ 4 ดาว ระดับภูมิภาคอีกด้วย   

 

 

 

 

ที่มา : เพชรภูมิ ฮอตนิวส์


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.