ทำความรู้จัก "ป้ายทะเบียน TC" แปลกแต่ไม่ปลอม วิ่งได้ไม่ผิดกม.5 ก.ย. 2564, 13:45

ทำความรู้จัก "ป้ายทะเบียน TC" แปลกแต่ไม่ปลอม วิ่งได้ไม่ผิดกม.


ยังคงมีการแชร์ภาพ และตั้งคำถามในโลกสังคมออนไลน์อยู่เป็นระยะ ๆ สำหรับเรื่องราวของรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนแปลก ซึ่งมีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษว่า TC หรือ QC ก่อนตามด้วยตัวเลข ซึ่งพบว่าหลายคนยังคงไม่เข้าใจถึงที่มาของป้ายทะเบียนลักษณะดังกล่าว วันนี้ จึงขออ้างอิงข้อมูล จากกรมการขนส่งทางบก ที่ได้เคยออกมาให้ข้อมูล ว่าด้วยเรื่องป้ายทะเบียน TC และ QC ที่หลายท่านอาจสงสัย เมื่อเห็นรถติดป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษรนำหน้า  TC แทนที่จะเป็นอักษรไทยวิ่งบนท้องถนน 

ซึ่งป้ายทะเบียน TC, QC เป็นป้ายสำหรับรถทดสอบจากค่ายรถ เพื่อให้แยกรถทดสอบเหล่านี้ออกจากรถของประชาชนทั่วไปได้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560  ทะเบียนรถยนต์ที่ใช้อักษร TC จะเป็นรถต้นแบบของค่ายรถต่างๆ ที่ต้องใช้ขับเพื่อทดสอบสมรถนะ ประสิทธิภาพ ระบบการทำงาน เพื่อพัฒนารถให้มีคุณภาพก่อนผลิตจริง สำหรับรถยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร และอัดรอยนูนเครื่องหมาย ขส ที่มุมล่างขวา บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด 

รถจักรยานยนต์ จะเป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร มี 3 บรรทัด บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

ส่วนทะเบียนรถที่ใช้อักษร QC คือรถยนต์ทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย  ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนจะเหมือนป้าย TC ทุกประการ แค่เปลี่ยนอักษรเป็น QC เท่านั้นเอง

ป้ายทะเบียนเหล่านี้จึงไม่ใช่ป้ายทะเบียนปลอม และไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถไทยที่เทียบอักษรเป็นภาษาอังกฤษที่เอาไว้ใช้วิ่งต่างประเทศด้วย ดังนั้น หากเจอรถทะเบียนหมวด TC หรือ QC ก็แปลว่าเป็นรถทดสอบจากค่ายรถนั่นเอง
<


©2019 ONEWS. All rights reserved.