ออมสินจัดให้! บริการ "สินเชื่ออิ่มใจ" ช่วยธุรกิจร้านอาหาร19 ก.ค. 2564, 16:17

ออมสินจัดให้! บริการ "สินเชื่ออิ่มใจ" ช่วยธุรกิจร้านอาหาร


ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ "สินเชื่ออิ่มใจ" ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

- แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

- แนบรูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

รอส่งเอกสารเพิ่มเติม (สำหรับลูกค้าที่ได้รับแจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม)คลิกเพื่อลงทะเบียน / ตรวจสอบผลการพิจารณา / จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม http://bit.ly/GSBfnbbizloanregist

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น

สามารถกดยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอป MyMo ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เมื่อได้รับ SMS/ Notification
<


©2019 ONEWS. All rights reserved.