บรรยากาศหน้าฝน "บ้านขุนแปะ" ชมสายหมอกโอบกอดขุนเขา สดชื่นเย็นสบาย9 ก.ค. 2564, 15:07

บรรยากาศหน้าฝน "บ้านขุนแปะ" ชมสายหมอกโอบกอดขุนเขา สดชื่นเย็นสบาย


อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานภาพบรรยากาศความสวยงามตามธรรมชาติของนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เมื่อบรรยากาศหน้าฝนมาเยือน ที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยสายหมอกที่โอบกอดขุนเขา นาขั้นบันได  ท่ามกลางอากาศสดชื่นเย็นสบาย น่าเที่ยวพักผ่อนอิงธรรมชาติอย่างมากเลยทีเดียว

           อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางหมู่บ้านขุนแปะ ยังคงปิดการท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างไม่มีกำหนด แต่หากมีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวเมื่อไร จะนำข้อมูลมาแจ้งกันอีกครั้ง


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.