"ตำรวจพะเยา" ใช้เวลาว่างทำเกษตรแบบผสมผสาน บนพื้นที่นา 5 ไร่1 พ.ค. 2564, 10:38

"ตำรวจพะเยา" ใช้เวลาว่างทำเกษตรแบบผสมผสาน บนพื้นที่นา 5 ไร่


นับว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี สำหรับหนุ่มใหญ่วัย 56 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่ใช้เวลานอกจากงานราชการประจำ มาทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยในสวนมีทั้งมัลเบอร์รี่ กล้วย มะละกอ มันม่วง โอกินาวา รวมทั้งพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้หลากหลายชนิดบนพื้นที่นาประมาณ 5 ไร่เศษ ใช้ระยะเวลาประมาณเพียง 1 ปี ผลผลิตต่างๆก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ เป็นอีกหนึ่งช่องที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังเกษียณราชการต่อไปได้ในอนาคต


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.