เปิดตัวจุดเช็คอินแห่งใหม่ "KRABI LUCKY WINDMILL" กังหันนำโชค5 เม.ย. 2564, 15:05

เปิดตัวจุดเช็คอินแห่งใหม่ "KRABI LUCKY WINDMILL" กังหันนำโชค


องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดตัวจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของจังหวัดกระบี่ กับประติมากรรมวงเวียน (Krabi Lucky windmill)เพื่อเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันแห่งใหม่ ลักษณะอาคารมีความสูง 14.42 เมตร เป็นทรงแปดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.00 เมตร  ตำแหน่งที่ตั้งเป็นจุดสังเกตอย่างชัดเจน และเป็นเครื่องมือของการท่องเที่ยว ในระบบโซเชียลฯในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 


สำหรับแนวความคิดในการออกแบบ ได้นำแนวความคิดรูปแบบอาคารกังหันลมแบบเนเธอร์แลนด์  ที่มีลักษณะเด่นของการนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดคุณค่า มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อประหยัดพลังงาน ใบพัดกังหันลม นำแนวความคิดกังหันนำโชค "แชกงหมิว"  ใบพัดแต่ละใบ สลักคำนำโชคที่เป็นสิริมงคลไว้ ขับเคลื่อนโดยแรงลม หมุนดึงดูดนำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ให้มีความผาสุกร่มเย็น และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต มีโชคลาภ สมความปรารถนา รวมยังหมายถึงปลอดภัยในชีวิต และการเดินทางประภาคารรูปแบบทรงแปดเหลี่ยม ดูโดดเด่นสง่างาม ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าจีนโบราณ เป็นสัญลักษณ์การป้องกันสิ่งอันตราย หยุดพลังงานทางลม ความสูง และแสงของประภาคารเป็นจุดหมายนำทางสำหรับชาวเรือ สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวความผูกพันในอดีตของเมืองกระบี่ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเล ประติมากรรม เต่าทะเล ม้าน้ำ และผู้หญิงเกาะปลาโลมา ใช้กลไกขับเคลื่อนออกมานอกช่องหน้าต่าง  แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในวิถีชีวิตของธรรมชาติ และพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรภาพที่ดี 


ฐานประติมากรรมเป็นรูปวงกลม ออกแบบให้เป็นวงเวียน ตามหลักวิศวกรรมจราจร เพื่อแก้จุดตัดของถนน สามารถควบคุมการไหลเวียนของยานพาหนะ ลดอันตราย และอุบัติเหตุจราจร  หอนาฬิกา เป็นเสน่ห์ของความเที่ยงตรงของเวลาในแต่ละวัน 


ประติมากรรมวงเวียน (KRABI LUCKY WINDMILL) จะเป็นเครื่องมือการท่องเที่ยวชั้นเลิศ ที่จะทำให้จังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จัก  แพร่หลาย ในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
<


©2019 ONEWS. All rights reserved.