พระพุทธรูปกว่า 300 องค์ ณ วัดป่าโนนจ่าหอม สวยงามมาก13 ก.ย. 2563, 16:48

พระพุทธรูปกว่า 300 องค์ ณ วัดป่าโนนจ่าหอม สวยงามมาก


เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ สำหรับ พระพุทธรูป ที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อกราบไหว้บูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจ นึกคำสั่งสอน ทำความความดี ซึ่งแน่นอนว่าในประเทศไทยเรานั้นก็มีวัด หรือหลายสถานที่ต่าง ๆ ที่มีพระพุทธรูปถูกสร้างเอาไว้มากมายแต่วันนี้เราจะพาไปพบ พระพุทธรูป ที่อุทยานสมเด็จองค์ปฐมและพระพุทธรูปที่สร้างไว้ที่วัด ป่าโนนจ่าหอม  ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี ที่มีจำนวนมากกว่า 300​ องค์​ ถือเป็นจุดสำคัญของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะไปสักการะ และถ่ายภาพเห็บไว้เป็นที่ระลึก

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ที่มา - อุบลวันนี้


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.