ชมภาพ!! ขั้นตอนเกษตรกรซินเจียง "ตากพริก" เม็ดเบ้อเริ่ม6 ก.ย. 2563, 14:53

ชมภาพ!! ขั้นตอนเกษตรกรซินเจียง "ตากพริก" เม็ดเบ้อเริ่ม


หากกล่าวถึงขบวนการทำงานของชาวเกษตรกร บางคนอาจมองเป็นเรื่องง่ายสำหรับผลผลิตที่ออกมาสู่ท้องตลอดวางให้เห็นกันโดยทั่วไปพร้อมนำไปปรุงประกอบอาหาร หรือรับประทานได้เลย ดังนั้นวันนี้จึงนำภาพขั้นตอนการตากพริกเม็ดใหญ่เบ้อเริ่มของบรรดาเกษตรกรในอำเภอโป๋หู แคว้นปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มาให้ชมกันว่ากว่าจะได้พริกแห้งนั้น ต้องผ่านขบวนการวิธีทำอย่างไรบ้าง ว่าแล้วตามไปชมภาพกันเลย

 

  

 

  

 

 

 

 

ที่มา : China Xinhua News 

 

 


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.