หาดูยาก ! ชมภาพ "วัดพระธาตุลำปางหลวง" เมื่อ พ.ศ. 25117 ก.ค. 2563, 13:26

หาดูยาก ! ชมภาพ "วัดพระธาตุลำปางหลวง" เมื่อ พ.ศ. 2511


เรียกได้ว่าวัดเป็นสถาบันสังคม และเป็นที่พักพิงในด้านจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในด้านความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ หรือพิธีกรรมต่างๆ อย่างเช่น  วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปางแห่งนี้ เป็นโบราณสถานสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองลำปางมาช้านาน ที่มีความสวยงามทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร มีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ เพื่อรักษาซึ่งความคงเดิมเอาไว้ วันนี้เราจึงมีภาพของ  วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เมื่อ พ.ศ. 2511 หรือ 52 ปีที่แล้ว มาให้ได้ชมกัน ว่าปัจจุบันนี้มีความแตกต่างจากสมัยก่อนมากน้องเพียงใด 

ที่มา : เมืองไทยในอดีต


<
MOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.