ย้อนชม !สถาปัตยกรรม "ยุคโคโลเนียล" ในเมืองย่างกุ้ง เมื่อ 196 ปีที่แล้ว4 ก.ค. 2563, 10:34

ย้อนชม !สถาปัตยกรรม "ยุคโคโลเนียล" ในเมืองย่างกุ้ง เมื่อ 196 ปีที่แล้ว


สถาปัตยกรรมในแต่ละยุค และในแต่ละประเทศนั้นจะมีความแตกต่างกัน อย่างช่น สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลที่รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก เกิดเป็นการสร้างบ้านแบบฝรั่งผสมกับท้องถิ่นเฉพาะตัว โดยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและมีวิวัฒนาการเรื่อยมา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลในย่างกุ้ง ในสมัยที่อังกฤษได้เข้ามาเข้ามาทำสงครามกับประเทศพม่าในปี ค.ศ. 1824 หรือเมื่อ 196 ปีที่แล้ว จึงได้เกิดสถาปัตยกรรมแบบโบราณจำนวนมาก จนเมืองย่างกุ้งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีตึกในยุคยุคโคโลเนียลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งในวันนี้เราได้นำภาพอาคารโบราณสถาปัตยกรรมเหล่านั้น มาให้คนรุ่นใหม่ได้ชมกัน อย่ารอช้าไปชมกันเลย


<
Recommend NewsMOST POPULAR


©2019 ONEWS. All rights reserved.