เปิดภาพปัจจุบัน “หุบเขามรณะ” ดินแดนแห่งทะเลทราย ร้อนระอุ14 ม.ค. 2563, 14:19

เปิดภาพปัจจุบัน “หุบเขามรณะ” ดินแดนแห่งทะเลทราย ร้อนระอุ


(14 ม.ค. 63) หากจะกล่าวถึง “หุบเขามรณะ” หรือ Death valley นับว่าเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวี (Mojave Desert) และเป็นอุทยานแห่งชาติที่กว้างใหญ่และทุรกันดารแห้งแล้งที่สุดในสหรัฐอเมริกา   
 
ซึ่งสมญานามที่มาของ หุบเขามรณะ นั้นได้มาจากที่พื้นที่ภายในหุบเขามีลักษณะคล้ายกับเขาวงกต มีความสลับซับซ้อน ทุรกันดาร และในแต่ละปีก็แทบจะไม่มีฝนตกเลย ด้วยเหตุนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจหลั่งไหลเดินมาเยือนถิ่น เพื่อเยี่ยมชมสัมผัสพื้นที่อันลึกลับทรงเสน่ห์แห่งนี้ด้วยตาของตัวเอง และนี่ก็เป็นภาพของ หุบเขามรณะ ที่ถูกบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2020 ที่ผ่านมา

 

  

  

ที่มา : China Xinhua News


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.