รู้ตัวแล้ว!! "ฝรั่งจิตอาสา" ที่ช่วยกันเก็บขยะข้างทาง อ.ขุนยวม-อ.แม่แจ่ม



1 ธ.ค. 2562, 16:46

รู้ตัวแล้ว!! "ฝรั่งจิตอาสา" ที่ช่วยกันเก็บขยะข้างทาง อ.ขุนยวม-อ.แม่แจ่ม


จากกรณีที่ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของชาวต่างชาติจิตอาสา ที่พักอาศัยอยู่บ้านห้วยผักกูด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาช่วยกันเก็บขยะตามถนนเส้นทางขุนยวม จังหวัดแม่ฮองสอน - แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จนเหล่าชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมไม่ขาดสายนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า รู้ตัวชาวต่างชาติจิตอาสากลุ่มนี้แล้ว ที่แท้พวกเขาเป็นอาสาสมัครหลายเชื้อชาติที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามาดูแลช้างที่ บ้านห้วยผักกูด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดย คุณ Liane Fulford หัวหน้ากลุ่มที่คอยชี้แนะ และชาวต่างชาติจิตอาสา เปิดเผยว่า มีความสนใจในการช่วยผลักดันการอนุรักษ์ช้างไทย และธรรมชาติ ดังนั้นการที่ช่วยกันเก็บขยะจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เป็นการรักษาธรรมชาติให้คงสวยงามต่อไป



 



 

ที่มา : FB รายอารมณ์


<










©2019 ONEWS. All rights reserved.