วันคล้ายวันเกิด "เศรษฐีนี" ควักเงิน 3 ล้านแจกผู้สูงอายุ


30 ต.ค. 2562, 12:18

วันคล้ายวันเกิด "เศรษฐีนี" ควักเงิน 3 ล้านแจกผู้สูงอายุ


วันที่ 29 ต.ค. 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนวานิชวิทยา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทดอกบัวคู่ จำกัด ได้มอบเงินผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นคน มอบเงินสดคนละ 300 บาท และมอบให้กับเด็กๆ ที่ติดตามผู้สูงอายุ คนละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังแจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม เนื่องในวันเกิดของ ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์

สำหรับโครงการมอบเงินผู้สูงอายุ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ผู้ริเริ่มคือ ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ อดีตประธานกรรมการบริษัทดอกบัวคู่


©2019 ONEWS. All rights reserved.