ประชาชนทั่วสารทิศ เดินทางกลับกรุงเทพฯ สภาพจราจรติดขัด14 ต.ค. 2562, 14:26

ประชาชนทั่วสารทิศ เดินทางกลับกรุงเทพฯ สภาพจราจรติดขัด


วันที่ 14 ส.ค. 2562 เป็นวันสุดท้ายของช่วงหยุดยาว 3 วัน มีประชาชนจำนวนมาเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทำให้การจราจรติดขัด มีถนนหลายสายเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้รถเคลื่อนตัวยากลำบากยิ่งขึ้น หน่วยงานเกี่ยวข้องแนะนำตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด โดยสามารถเช็คได้จาก FM91 Trafficpro และ JS100 Radio ทั้งนี้โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และเคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางที่มา JS100 RadioFM91 Trafficpro
<


©2019 ONEWS. All rights reserved.