มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บริจาคช่วยน้ำท่วม 1 ล้านบาท


10 ต.ค. 2562, 16:55

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บริจาคช่วยน้ำท่วม 1 ล้านบาท


ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และโปรเจ็คใหม่ ฮึบๆ ไทยแลนด์ ของนักร้องชื่อดัง โจอี้บอย โดยนำทีมศิลปินร่วมสนับสนุน ซึ่งเป็นการตระเวนไปแสดงคอนเสิร์ตในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อหาเงินบริจาคช่วย บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ นำส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) ประกอบด้วย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการ คุณดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการ คุณสงวน สุจริตกุล กรรมการ พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการ นาวาอากาศตรีเกื้อกูล แสนทอง กรรมการ หม่อมบงกชปริยา ยุคล กรรมการ คุณจรัญ ภักดีธนากุล กรรมการ คุณประภัสสร เหตระกูล กรรมการและเหรัญญิก พลตรี ดร. วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ และ ผู้ช่วยกรรมการอีก ๒ ท่าน คือพลอากาศตรี(หญิง)กาญจนา เชื้อทอง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ คุณนิติธร ภักดีภูมิมณฑล ผู้ช่วยกรรมการและเหรัญญิก ได้บริจาคช่วยเหลืออีก 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมอบหนังสือให้ด้วยอีก 1 ชุด

 

 

ที่มา บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์


©2019 ONEWS. All rights reserved.