"กรมธนารักษ์" เตรียมนำบ้านโบราณกว่า 200 หลังให้เอกชนเช่า ปิดตำนานบ้านร้างผีดุ !


13 ส.ค. 2562, 11:32

"กรมธนารักษ์" เตรียมนำบ้านโบราณกว่า 200 หลังให้เอกชนเช่า ปิดตำนานบ้านร้างผีดุ !บ้านขุนพิทักษ์บริหาร หรือ บ้านเขียว เป็นบ้านไม้ทรงปั้นหยาหลังใหญ่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถาปัตยกรรมเป็นบ้านไทยที่ได้รับอิทธิพลทางตะวันตกตั้งอยู่ริมแม่นํ้าน้อย พื้นที่หมู่ 2 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าของยกให้กับทางราชการตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 เป็นทรัพย์สินทางราชการโดยสำนักงานกรมธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดูแล ความเป็นมาของบ้านขุนพิทักษ์บริหาร ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 มีขุนพิทักษ์บริหาร (พึ่ง มิลินทวนิช) และนางกระจ่าง ภรรยา เป็นเจ้าของบ้าน โดยขุนพิทักษ์ฯ รับราชการเป็นนายแขวงเสนาใหญ่ คือ อ.ผักไห่ ในปัจจุบัน

หลังจากขุนพิทักษ์ฯสิ้นชีวิตแล้ว ลูกหลานย้ายไปอยู่ภูมิลำเนาอื่น ส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ แม่จ่างภรรยาท่านขุนจึงได้ยกบ้านให้หลวง เป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบเข็มชั้นเครื่องหมายทองประดับเพชรให้กับนางจ่างด้วยล่าสุดมีรายการว่า กรมธนารักษ์เตรียมนำบ้านโบราณกว่า 200 หลังทั่วประเทศ เป็นทรัพย์สินของราชการและในการดูแลของกรมธนารักษ์ เปิดให้เอกชนเช่าเพื่อทำประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ เช่น ศูนย์โอท็อป ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม สปา เปิดกว้างในการทำประโยชน์ แต่จะมีข้อกำหนดว่าต้องดูแลรักษา และบำรุง บ้านดังกล่าวมีลักษณะสภาพดีเหมือนในอดีตที่ผ่านมา


โดยจากการสำรวจนั้นยังพบบ้านบางแห่งนั้นถูกปล่อยทิ้งร้าง เช่น  บ้านเขียวขุนพิทักษ์ ที่ชาวบ้านนั้นยกให้เป็นบ้านร้างผีดุ  ถ้าปล่อยให้เอกชนเข้ามาดูแลฟื้นคืนชีพบ้านดังกล่าวอาจสามารถทำเป็นจุดท่องเที่ยวได้ เป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง ละคร และอื่นๆนั้นเอง 

Recommend News

MOST POPULAR

©2019 ONEWS. All rights reserved.